Kolham
0598 397 497
Almelo
0546 866 664

Brandbeveiliging

Hertek Connect

Altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s).

Hertek Connect

is een digitaal veiligheidsplatform gekoppeld aan een Penta brandmeldcentrale waarmee je de brandveiligheid op afstand bewaakt.

Connect Support

Beheer jouw Penta brandmeldinstallatie met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee je als beheerder BMI altijd én overal op de hoogte bent van de actuele status van je installatie(s).

Bij een notificatie op de smartphone ga je direct over tot actie. Doordat de exacte locatie en omvang van een brand sneller in kaart wordt gebracht wordt, bespaar je kostbare tijd. Dit redt levens en beperkt schade. In geval van bijvoorbeeld een storing is het mogelijk je brandmeldinstallatie(s) op afstand te bedienen in plaats van handmatige handelingen op de centrale uit te voeren.

Connect Control biedt u toegang tot

• Overzicht aangesloten brandmeldinstallatie(s)
• Real-time status van de brandmeldinstallatie(s)
• Meldingen (storingen, uitschakelingen, brand)
• Pushnotificaties
• Bedieningen op afstand

Connect Support

Met Connect Support biedt Wardenburg Beveiliging extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van jouw aangesloten Penta brandmeldinstallatie(s).

Met Hertek Connect zijn wij in staat om op ieder moment van de dag optimale service te bieden door de 24/7 monitoring van het systeem, een snelle probleemanalyse en gerichte acties bij een melding. Gedetailleerde informatie op elementniveau stelt ons in staat om proactief te benaderen en gerichter onderhoud uit te voeren.

Voorafgaand aan een (onderhouds)bezoek analyseren we de systeemstatus van jouw systeem om vervolgens op locatie de werkzaamheden snel en effectief uit te voeren. Met het overzichtelijke gebeurtenissenlog kunnen we accuraat ondersteunen bij bijvoorbeeld herhaling-events.

Connect Support biedt u toegang tot

• Real-time status van de brandmeldinstallaties
• Gedetailleerde meldingen; storingen, uitschakelingen, brand
• Bedieningen op afstand
• Overzicht vervuilde melders
• Melderwaardes van alle elementen
• Gebeurtenissenlog
• Flexibel gebruikersbeheer

 

Connect Intelligent

Een intelligente doormelding van Connect Intelligent informeert de Particuliere Alarm Centrale (PAC) snel en gedetailleerd zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarm-opvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is.

Doormelding op detailniveau

Doormelding op componentniveau informeert de Particuliere Alarm Centrale (PAC) over de betreffende locatie(s) in een gebouw waar een brand of storing optreedt. Alle (nieuwe) meldingen worden doorgemeld op detailniveau voorzien van extra informatie zoals type melding, component en zone. Alle componenten in het systeem geven de actuele status zoals alarm, storing of uitschakeling door als bericht. De communicatie naar de PAC wordt continu geüpdatet waardoor real-time informatie wordt doorgezonden. Hierdoor kan er beter gereageerd worden en wordt er kostbare tijd bespaard. Dit kan levens redden en schade beperken.

Connect Intelligent biedt u toegang tot

• Gedetailleerde doormelding van alle storingen en alarmen;
• Verkort verificatietijd door exacte locatie van de brandmelding;
• Maakt snellere en betere besluitvorming mogelijk;
• Alarmverificatie voldoet aan FVN protocol ‘Automatische Brand-doormelding via PAC naar RAC’.

Geverifieerde doormelding RAC

Intelligente doormelding voldoet aan het FVN (VEBON-NOVB) protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Een tweede intelligente brandmelding kan als geverifieerd worden beschouwd en door de PAC doorgemeld worden aan de RAC. In het geval van brand wordt er kostbare tijd gewonnen en wordt de brandweer sneller aangestuurd.

Snellere en betere besluitvorming

Intelligente doormelding verstrekt zeer nauwkeurige informatie over een mogelijke calamiteit. Dit maakt snellere en betere besluitvorming door de PAC mogelijk voor een betere beoordeling van brandmeldingen en risico’s.

Verkort verificatietijd (Alarmverificatie)

Nauwkeurige informatievoorziening bespaart onnodige kosten voor alarmopvolging. De melding wordt sneller geverifieerd door de beheerder/gebruiker of worden opgevolgd door een derde partij
die meteen naar de exacte locatie van de melding kan gaan. Doordat de locatie en gedetailleerde informatie bekend is, bespaart dit kostbare tijd in het geval van brand.

 

Onze producten

Al 40 jaar specialist op het gebied van de volgende product groepen.

Uitgelicht product