Kolham
0598 397 497
Almelo
0546 866 664

Producten

Brandbeveiliging

Beschikt uw organisatie over een eigen gebouw? Heeft uw bedrijf een of meerdere panden in eigendom en zijn dat woonhuizen, bedrijfspanden of horecagelegenheden? Of deelt uw bedrijf bijvoorbeeld een gebouw met een tandartsenpraktijk en een apotheek? Hoe dan ook, de veiligheid van mensen en bezittingen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand. Degelijke maatregelen om brand te voorkomen en te bestrijden zijn daarbij van levensbelang.

Goede brandbeveiliging kan levens redden

Het zijn kleine dingen die de grootste rampen kunnen veroorzaken. Een overbelaste kabelhaspel, een kaarsje dat te lang brandt, een koffiemachine die kortsluiting veroorzaakt. Ze kunnen zich in korte tijd ontwikkelen tot een uitslaande brand. Goede brandbeveiliging kan levens redden! Denk uitgebreid na over preventieve maatregelen. Voorbeelden zijn brandwerende deuren en een brandmeldinstallatie.

Eisen aan brandbeveiliging

Elk jaar breekt er ongeveer 5.000 keer brand uit in bedrijfspanden en 8.000 keer in woningen. Daarbij vallen de nodige dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden. Die cijfers moeten omlaag! Het Bouwbesluit is erop gericht om de veiligheid te waarborgen én om de materiële brandschade te verlagen. Dat kunnen we bereiken door preventieve maatregelen te nemen. Hoe kunnen we brand voorkomen en het aantal slachtoffers minimaliseren?

Brandpreventie bestaat uit een aantal maatregelen waarmee de kans op brand wordt geminimaliseerd en de omvang van brand wordt verkleind. Het nemen van brandwerende maatregelen is een wettelijke verplichting. Niet alleen als het gaat om nieuwbouw, maar ook als uw bestaande pand wordt verbouwd, gerenoveerd of uitgebreid.

De overheid heeft voorschriften voor de veiligheid van gebouwen opgenomen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in het Bouwbesluit 2012. Die voorschriften zijn er om mensen een bepaald veiligheidsniveau te garanderen.

Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen eisen stellen aan brandpreventieve maatregelen om schade aan gebouwen en goederen door brand te beperken.

Maar wanneer is de brandbeveiliging ‘goed’?

Wardenburg Beveiliging & Telecom zorgt voor alles wat uw specifieke situatie vereist. Of het nu gaat om een klein systeem dat u vrijwillig wilt laten aanbrengen of om een complete brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie die door de overheid en/of verzekeringsmaatschappij wordt verlangd.

Voor een goede installatie houden we rekening met vier punten:

  • wetgeving
  • verzekeringseisen
  • risico-inventarisatie
  • uw gevoel van veiligheid

Laat Wardenburg een degelijke brandbeveiliging installeren om de kans op brand te verkleinen. Mocht er toch brand uitbreken, dan beperkt u met onze maatregelen de schade aan mensen, eigendommen en milieu tot een minimum.

Daar wil ik meer van weten

Brandbeveiliging Groningen

Vanuit onze vestiging in Groningen adviseren en ondersteunen wij klanten in de drie noordelijke provincies. Natuurlijk komen we ook in de rest van Nederland. Goed advies en degelijke ondersteuning zijn schaars. Maar de nadruk ligt voor de Groningse vestiging van Wardenburg Beveiliging & Telecom op het noorden. Gaat u een nieuw pand bouwen? Neemt u een gebouw over en wilt u het verbouwen of renoveren? Laat de brandbeveiliging dan niet het sluitstuk van de planning zijn! Laat onze deskundige adviseurs in de ontwerpfase meedenken en meepraten. Zij weten hoe u de veiligheid van mensen en materialen optimaal kunt waarborgen.

Brandbeveiliging Almelo

De experts van onze vestiging in Almelo hebben ook vele jaren ervaring. Ook zij hebben een groot werkgebied. Wilt u brandbeveiliging laten installeren? Heeft u plannen voor nieuwbouw? Ligt er al een ontwerp en wilt u een second opinion over de vluchtroutes en brandpreventieve maatregelen? Maak snel een afspraak: een telefoontje is genoeg.

Onze producten

Al 40 jaar specialist op het gebied van de volgende product groepen.

Uitgelicht product