Kolham
0598 397 497
Almelo
0546 866 664

Privacyverklaring

Privacyverklaring Wardenburg Beveiliging & Telecom

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding

Wardenburg Beveiliging & Telecom is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Wardenburg Beveiliging B.V te Hoogezand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In het kader van onze installatie- en onderhoudswerkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Het doel hiervan is het leveren van installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor het leveren van deze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te gebruiken. Zonder deze gegevens zou het leveren van onze diensten onmogelijk zijn.

Een ander doel is om u als klant en bezoeker van de website te informeren inzake onze dienstverlening en organisatie. In dat kader verwerken wij ook persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, ter archivering van informatie en ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen.
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We zijn bepaalde persoonsgegevens nodig om een goede dienstverlening te kunnen bieden en om u te informeren over onze diensten. Daartoe verwerken wij volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Voor- en achternaam (indien van toepassing);
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • Contactpersoon(en);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummers;
 • Bezoekadres;
 • Postadres;
 • Factuuradres;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Installatiegegevens;
 • IP-adres (bij gebruik site);
 • Locatiegegevens (bij gebruik site);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type (bij gebruik site).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wardenburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Uw persoonsgegevens zullen als volgt worden gebruikt

 1. Uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 2. Serviceafdeling. Wij gebruiken uw informatie om u te ondersteunen bij eventuele storingen en het inplannen van onderhoud.
 3. Klantcontact en communicatie. Wij gebruiken uw gegevens om te communiceren per e-mail of telefoon voor het inplannen van afspraken, om facturen en betalingsherinneringen te kunnen versturen.
 4. Marketing. Wij willen u graag via e-mail op de hoogte houden van onze producten en diensten middels een nieuwsbrief. Dit zal te alle tijden geschieden op basis van toestemming, waarbij u het recht heeft om u te allen tijd af te melden voor deze informatievoorziening.
 5. Wettelijke verplichting. Uw informatie dienen wij te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of om eventueel te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (o.a. belastingdienst, politie).
 6. Uitvoering algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens voor managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.
 7. Analyse gedrag website. Om onze website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw informatie met derden als:

 • Dit dienstverlening betreft die u via ons heeft afgesloten. Denk hierbij aan:
  – Meldkamer dienstverlening.
  – Telefonie dienstverlening.
  – Aansluiting op het digitaal logboek.
 • In overige gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving.
 • Om onze rechten naar derden af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 • Om onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u uiteindelijk niet betaald voor de dienstverlening, kunnen wij de hiervoor benodigde informatie delen met een incassobureau.
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Waar we uw persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor en nevenvestiging Almelo. Daarnaast beschikken onze monteurs op zakelijke devices over uw bezoekadres, installatiegegevens, de hierbij behorende contactgegevens en overige gegevens die zij nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening als zij u bezoeken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Na opzegging verwijderen wij uw persoonsgegevens, maar met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om factuurgegevens gedurende zeven jaar te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wardenburg Beveiliging & Telecom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Type cookies

 • ‘Sessie’ cookies blijven alleen tijdens de browsersessie opgeslagen in de browser, nb. bij het verlaten van de site worden deze verwijdert;
 • ‘Persistente’ cookies blijven in de browser opgeslagen nadat de browsersessie is gestopt (tenzij deze door de gebruiker worden verwijderd, of totdat de bewaartermijn is verstreken);
 • ‘Prestatie’ cookies bewaren informatie over het gebruik van de webpage, bijvoorbeeld welke pagina’s’ bezocht zijn en eventuele foutmeldingen worden opgeslagen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Deze gegevens worden geaggregeerd zodat deze anoniem zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken;
 • ‘Functionaliteit’ cookies onthouden keuzes die gemaakt zijn over de website of voorzien in een dienst die de website aanbiedt. Denk hierbij aan persoonlijke voorkeuren om een pagina te lezen of het mogelijk maken van services als het versturen van een bericht.
Cookie Naam Doel Type Bewaar-termijn
 Cloudflare  __cfduid  –  Functionaliteit & persistente  5 jaar
 Google analytics  _ga Deze cookie traceert ingelogde google gebruikers  Sessie  2 jaar
 Google analytics  _gat Deze cookie voorziet in het uitspreiden (‘throttlen) van verzoek snelheid naar de google servers.  Persistent  2 jaar
 Google analytics  __utma Deze cookie wordt geschreven bij het eerste bezoek aan de website. Deze cookie houdt het aantal unieke bezoekers bij en wordt geüpdatet bij het bezoeken van een nieuwe pagina. Wanneer deze cookie verwijderd wordt zal deze opnieuw aangemaakt worden bij het volgende bezoek en dan een nieuw ‘bezoekersID’ toegewezen krijgen.  Persistent  2 jaar na plaatsen/updaten van cookie
 Google analytics  v__utmb Deze cookie stelt een nieuwe of bestaande sessie vast bij onze site. Wanneer een nieuwe pagina binnen de site bezocht wordt dan update deze cookie (30 minuten na de laatste activiteit op onze site zal deze verwijderd worden)  Sessie  30 minuten na plaatsen/updaten van cookie
 Google analytics  __utmc Deze cookie werkt samen met __utmb, deze is voor onze site gedeprecieerd aangezien wij niet van de verouderde theurchin.js tracking gebruik maken. Wanneer een nieuwe pagina binnen de site bezocht wordt dan update deze cookie (30 minuten na de laatste activiteit op onze site zal deze verwijderd worden)  Sessie  30 minuten na plaatsen/updaten van cookie
 Google analytics  __utmt Deze cookie voorziet in het gebruik van de _setVar() methode functionaliteit. Hier maken we geen gebruik van. (Deze is voor de volledigheid bij deze lijst toegevoegd aangezien het door ons gebruike google analytics deze cookie mag plaatsen, maar dit in de praktijk niet zal doen.)  Prestatie/
Persistent
 2 jaar na plaatsen/updaten van cookie
Google analytics __utmz Deze cookie slaat de refererende link op waarmee de gebruiker eventueel op onze site gekomen is. Ook wanneer de gebruiker rechtstreeks de url invoert (zullen deze gegevens in het __utmz cookie opgeslagen worden. ) Persistent 6 maanden na plaatsen/updaten van cookie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wardenburg Beveiliging & Telecom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wardenburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wardenburg Beveiliging & Telecom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wardenburg Beveiliging & Telecom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@wardenburg.nl

Wardenburg Beveiliging & Telecom en andere websites

Op de sites van Wardenburg Beveiliging & Telecom treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wardenburg Beveiliging & Telecom kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Wardenburg Beveiliging & Telecom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacy verklaring op wijzigingen in het privacy beleid van Wardenburg Beveiliging & Telecom.