Kolham
0598 397 497
Almelo
0546 866 664

Bouwbesluit

Korte toelichting op het Bouwbesluit 2012

“Iedereen heeft recht op een woning die veilig, gezond, bruikbaar en energiezuinig is.”

De overheid heeft een indrukwekkend pakket regels opgesteld om deze doelstelling bereikbaar te maken. Totdat het Bouwbesluit in 1992 werd ingevoerd, hanteerde elke gemeente zijn eigen bouwvoorschriften, maar nu gelden overal in Nederland dezelfde technische regels. Belangrijk om te weten is dat het minimumregels zijn: de kwaliteit van een gebouw mag wel hoger, maar niet lager zijn dan in het Bouwbesluit staat omschreven. Gemeenten mogen overigens geen aanvullende of hogere technische voorwaarden stellen dan de regels die in het Bouwbesluit staan. Wel mogen ze allemaal een eigen welstandsbeleid voeren. Hoe ze dat welstandsbeleid moeten opstellen en uitvoeren, staat in de gemeentelijke bouwverordening, net als de stedenbouwkundige voorschriften en de regels voor het bouwen op verontreinigde grond.

Wat staat er in het Bouwbesluit?

Het Bouwbesluit beschrijft de eisen die de overheid stelt aan de veiligheid, de gezondheid, de bruikbaarheid, de energiezuinigheid en de milieuprestatie van bouwwerken. Voor elk type bouwwerk (woonhuizen, scholen, kantoorgebouwen, flats, ziekenhuizen enz.) geeft het Bouwbesluit algemene en specifieke voorschriften. Nogmaals, het Bouwbesluit beschrijft de criteria waaraan een bouwwerk minimaal moet voldoen!

Andere regels en vergunningen

Sommige Europese Richtlijnen hebben invloed op de voorschriften van het Bouwbesluit. Houd er rekening mee dat u zich niet alleen aan het Bouwbesluit moet houden, maar dat u ook de juiste vergunning(en) moet aanvragen. De procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning – die tegenwoordig trouwens ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’ heet – en voor het bouwen zonder vergunning, staan in het Besluit omgevingsrecht (BOR) en de bijbehorende Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR). De MOR geeft aan welke gegevens, tekeningen en berekeningen u bij uw aanvraag moet indienen.

Bouwbesluit 2012 lezen?

Het Bouwbesluit 2012 is niet bepaald een document om bij de koffie even door te bladeren, om niet te zeggen dat het taaie kost is! Durft u het toch aan? Klik dan hier.

Handreiking Bouwbesluit & woning lezen?

De overheid heeft ook een brochure (let op: 196 pagina’s) geschreven om na te gaan welke voorschriften voor uw bouwproject gelden en uit te leggen wat de bedoeling van de voorschriften is. Dit is de Handreiking Bouwbesluit & woning.