Kolham
0598 397 497
Almelo
0546 866 664

Disclaimer

De door Wardenburg Beveiliging & Telecom verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wardenburg Beveiliging & Telecom kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Wardenburg Beveiliging & Telecom en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Wardenburg Beveiliging & Telecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Wardenburg Beveiliging & Telecom worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Wardenburg Beveiliging & Telecom.

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Wardenburg Beveiliging & Telecom omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Auteursrecht

Alle inhoud aanwezig op deze website(s) van Wardenburg Beveiliging & Telecom is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie of afbeeldingen te gebruiken (op wat voor manier dan ook) tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor wordt gegeven door een vertegenwoordiger van Wardenburg Beveiliging. U wordt hieraan herinnerd onderaan elke pagina binnen de website(s) van Wardenburg Beveiliging & Telecom.