bij storing Kolham   088 1500 555 | Almelo  088 1500 556 

Brandmeldinstallatie

Brand is een van de grootste rampen die u als eigenaar van een onderneming kan overkomen. Het is vaak een traumatische ervaring met grote schade en verwoestende financiële gevolgen. Daarom is het belangrijk dat u uw pand zo goed mogelijk tegen brand beveiligt met een brandmeldinstallatie. Zo voorkomt u dat een beginnende brand uit de hand loopt en blijven de gevolgen beperkt.

Optimale beveiliging van mensen dankzij brandmeldinstallatie

Om uw pand optimaal tegen brand te beschermen, installeren we een brandmeldinstallatie: een alarmsysteem dat brand detecteert en een passende actie in gang zet. Een brandmeldinstallatie bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder rookmelders en handmelders. Door optische signalen en geluidssignalen weten de aanwezigen in het pand dat het gebouw moet worden geëvacueerd. Bovendien kan het systeem een directe melding doen bij de brandweer, zodat die meteen ter plaatse is, en zijn er bijvoorbeeld sproeisystemen in te stellen die de verspreiding van vuur en rook tegengaan. Zo wordt een beginnende brand in de kiem gesmoord. Dat voorkomt een heleboel schade.

Verantwoordelijk voor de veiligheid

Als eigenaar van een pand bent u volgens de wet verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen in uw gebouw. U bent aansprakelijk voor eventuele schade die is veroorzaakt door tekortkomingen in de wettelijk vereiste veiligheidsvoorzieningen. Het is voor u als eigenaar dus van groot belang dat alle installaties voldoen aan de voorschriften. Wardenburg is op de hoogte van alle wet- en regelgeving en komt altijd met een advies op maat.

Onze aanpak: een grondige risicoanalyse

Samen met u brengen we in kaart wat de risico’s en de mogelijke oplossingen zijn. Hierbij kijken we onder andere naar de volgende punten:

  • De geldende regelgeving van de overheid (bouwbesluit 2012)
  • Eventuele eisen van de verzekeraar
  • De omvang van uw pand, de activiteiten die er plaatsvinden, de zelfredzaamheid van personen en eventuele gevolgen voor het milieu en omliggende panden
  • Indien gewenst stellen we een Programma van Eisen (PVE) op, dat voldoet aan de geldende regelgeving (o.a. NEN 2535, NEN 2575)

Kolham, Groningen

Wardenburg Beveiliging & Telecom
W.A. Scholtenlaan 21
9615 TG Kolham
K.v.K. Groningen 02323505

0598 397 497

info@wardenburg.nl

Almelo, Overijssel

Wardenburg Beveiliging & Telecom
Aadijk 37
7602 PP Almelo

0546 866 664

almelo@wardenburg.nl

Nieuws

Certificering

Unetovni zw 300px  

ccv BORG 170px CCV BMI 2 68x130pxCCV BMI 64x130px